Redwhite Tifo

Redwhite Tifo (RWT) är vår tifogrupp som ansvarar för de olika läktararrangemangen som genomförs i arenan.