Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering enligt GDPR

Dina uppgifter är skyddade hos oss och vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon, i de fall där leverantörer kan komma åt lagrad data så har vi tecknat ett så kallat biträdesavtal. 14-3 Örebros styrelse är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och så att dataskyddsförordningen efterföljs.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in och lagrar de uppgifterna som du registrerar när du skapar ett användarkonto i vår webbshop, alternativt när du på annat sätt tecknar medlemskap i föreningen. Vi lagrar endast uppgifter som är nödvändiga. Följande uppgifter är lagrade i vårt system:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Födelsedatum
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Medlemsnummer

Hemsidan kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar) från andra webbplatser. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig och använda cookie-filer.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Är du medlem i föreningen så lagras dina uppgifter i vårt medlemsregister, uppgifterna används bland annat för att vi ska kunna kontakta dig och för att kunna kontrollera din ålder. Har du fyllt i att du önskar att ta emot nyhetsbrev från oss så används dina uppgifter även till detta. Vissa av uppgifterna, som till exempel personnummer, är ett krav för att kunna använda betalningsmetoderna Payson/PayPal i webbshopen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, dock så har vi en del lagar och förordningar att förhålla oss till. Exempelvis så måste vi enligt svensk lag sparar orderunderlag i sju år. Har du inte handlat i vår webbshop eller varit medlem de senaste 24-36 månaderna så rensas dina uppgifter. 

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, få felaktiga uppgifter rättade samt att få dina uppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga. Om hjälp med detta önskas så kontakta oss på shop@fjortontre.se.

Samtycke från målsman eller anhörig

Barn och ungdomar som blir medlem i föreningen garanterar via godkännandet av vår personuppgiftshantering att målsman har gett samtycke till detta. Vid köp av medlemskap åt en anhörig så garanteras via godkännandet av vår personuppgiftshantering att den anhörige har gett samtycke till detta.

Hur upprätthålls säkerheten?

Det är ett fåtal personer i 14-3 Örebros styrelse som har tillgång till de system där vi behandlar personuppgifter, endast de som av någon anledning har behov kommer åt uppgifterna. Vår webbshop är dessutom krypterad med SSL-certifikat för att skydda din data.