Kallelse till årsmöte 3/6

Supporterföreningen 14-3 Örebro kallar härmed till årsmöte.

Datum: Söndagen den 3 juni
Tid: 16.00
Plats: Behrn Arena – Röda rummet

Program:
Summering av föregående säsong & framtidsplaner
– Sedvanliga årsmötesförhandlingar
– Eventuella gäster från Örebro Hockey
– Vi bjuder på fika och tilltugg

Årsmötet är endast till för medlemmar i 14-3, vänligen anmäl ditt deltagande genom att mejla för- och efternamn till jerry@fjortontre.se

Eventuella motioner skickas senast den 31 maj till jerry@fjortontre.se.

Medtag medlemskort!
_______________________________________________________________________________

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande skall justera mötets protokoll.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011-2012.

8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2011-2012.

9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011-2012.

11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2012-2013.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för verksamhetsåret 2012-2013.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Stadgeändring 28§ (Förslag av styrelsen)

En revisor anses tillräcklig och första styckets inledning i 28§ föreslås därför ändras till ”Föreningens ordinarie årsmöte skall utse en revisor…”

Stadgeändring 30§ (Förslag av styrelsen)

På grund av föreningens är ideell föreslås att det fastslås i stadgarna ett begränsat ekonomiskt utrymme å max 2500 kr per verksamhetsår för motivationshöjande och teambildande aktiviteter för styrelsen, suppleanter plus eventuella andra viktiga personer för föreningen.

Ett femte stycke i 30§ föreslås därför läggas till likt
”Styrelsen har rätt att efter majoritetsbeslut bruka upp till 2500 kr av föreningens medel per verksamhetsår för motivationshöjande och/eller teambildande aktiviteter om det inte på något sätt äventyrar föreningens likviditet.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. (Avgående: Jerry Paasovaara)

b) 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år.  (Avgående: Lars Walldoff, Magnus Aronsson, Martin Dahlberg, Jan Larsson)

 c) 2 styrelseledamot för en tid av 1 år.  (Fyllnadsval: Markus Gustavsson och Susann Larsson)

d) 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. (Avgående: Eric Kämärä, Patric Bäckström)

e) 1 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
(Avgående: Linnea Henrysson)

f)  2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande.  (Avgående: Fredrik Åkerstrand)

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

 

_______________________________________________________________________________

 

Valberedningens förslag av styrelseledamöter, suppleanter, ordförande, valberedning samt revisor(er)

Har ett år kvar i styrelsen
Mathilda Andersson
Pär Qvarsell

Markus Gustavsson -> Fyllnadsval 1år Lars Walldoff
Susann Larsson -> Fyllnadsval 1år Magnus Aronsson

Nyval på två år
Jan Larsson Nyval 2år
Martin Dahlberg Nyval 2år
Patric Bäckström Nyval 2år
Jesper Ricklund Nyval 2år

Ordförande
Jerry Paasovaara Nyval 1år

Suppleanter på 1år
Erik Kämärä Nyval 1år
Fredrik Åkerstrand Nyval 1år

Valberedning
Thomas Nygren Ordförande Nyval 1år
Josefine Gustavsson Nyval 1 år

Revisor(er)
Linnea Henrysson Nyval 1år
_______________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernasberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag på stadgeändringar och inkomna motioner finns att få av Ordförande Jerry Paasovaara (jerry@fjortontre.se).

Årsmöteshandlingarna kommer även att finnas på plats.
_______________________________________________________________________________
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN I 14-3!

Comments

comments

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *