GDPR: Så behandlar vi dina personuppgifter

Idag den 25/5 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Alla som behandlar personuppgifter elektroniskt omfattas av den nya förordningen, alltså även vi som ideell förening. 14-3 Örebro har självklart vidtagit nödvändiga åtgärder för att efterfölja detta. 

Dina uppgifter är skyddade hos oss. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt och har du inte handlat i vår webbshop eller varit medlem de senaste 24-36 månaderna så rensas dina uppgifter. Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon, i de fall där leverantörer kan komma åt lagrad data så har vi tecknat ett så kallat biträdesavtal. 14-3 Örebros styrelse är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och så att dataskyddsförordningen efterföljs. Kontakta gärna oss vid eventuella frågor. På följande länk kan du läsa mer om personuppgiftshanteringen:

http://fjortontre.se/personuppgiftshantering/

Du gillar kanske också...