Styrelse

Här hittar du information om 14-3 Örebros styrelse för det aktuella verksamhetsåret, samt nödvändiga kontaktuppgifter till oss.


Martin Dahlberg  twitter
Ordförande
martin.dahlberg@fjortontre.se


Jan Larsson  twitter
Ledamot/Kassör
jan.larsson@fjortontre.se


Tommy Lundström  twitter
Ledamot/Sekreterare
tommy.lundstrom@fjortontre.se


Markus Eklund twitter
Ledamot
markus.eklund@fjortontre.se


Magnus Källgren Eriksson  twitter
Ledamot


Magnus Ring
Ledamot


Johan Lundström
Ledamot