Årsmötet avklarat – här är styrelsen verksamhetsåret 2018/2019

Ikväll genomfördes 14-3 Örebros årsmöte i Ricoh Lounge i Behrn Arena. Här kommer en kort sammanfattning:

  • Verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen och revisorns berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
  • Medlemsavgifterna för kommande säsong fastställdes. 200:- för vuxna, 100:- för ungdomar (16 år) och 500:- för en hel familj (2 vuxna + barn). Försäljningen av medlemskap startar inom kort.
  • En inkommen motion klubbades igenom. Det var valberedningens förslag att minska ned på antalet personer i styrelsen, detta med avsikt att effektivisera styrelsearbetet och att ha en styrelse i proportion till antalet medlemmar. Styrelsen kommer att bestå av en ordförande och sex övriga ledamöter. Suppleanter kan styrelsen själva utse. Styrelsen för det kommande verksamhetsåret ser ut enligt följande. Ordförande: Linda Säberg (omval på 1 år)
    Ledamöter: Markus Eklund (nyval på 2 år), Tommy Lundström (omval på 2 år), Jan Larsson (omval på 2 år), Martin Dahlberg (1 år kvar), Stefan Engström (1 år kvar), David Thyresjö (1 år kvar)
  • Utöver ordförande och styrelseledamöter valdes också Johan Carsbrant till föreningens revisor och Rickard Berger och Pontus Larsson Nilsson till föreningens valberedning.

Du gillar kanske också...