14-3 Örebro kallar till årsmöte den 28/5

14-3 Örebro bjuder in alla medlemmar till årsmöte. I samband med mötet kommer Örebro Hockey att bjuda alla deltagare på mat, vi gästas dessutom av Mikael Johansson, samt spelare och tränare från a-laget. Maten serveras klockan 17.30 och årsmötesförhandlingarna startar cirka 18.00. Observera att föranmälan krävs till info@fjortontre.se senast den 23/5.

Datum: Tisdagen den 28/5
Tid: 17:30
Plats: Ricoh Lounge i Behrn Arena, ingång via evententrén som ligger i hörnet mot Max, vi finns på plats och guidar er!
Anmälan: Senast den 23/5 till info@fjortontre.se

Medlemskap i 14-3 Örebro för verksamhetsåret 2018/2019 krävs för att få rösträtt på mötet, var beredd att uppvisa medlemskort!

Eventuella motioner skickas senast den 14/5 till info@fjortontre.se.
_______________________________________________________________________________

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.
c) 1 revisor för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

_______________________________________________________________________________

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag på stadgeändringar och inkomna motioner kommer att finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.

Årsmöteshandlingarna kommer givetvis att delas ut på mötet.
_______________________________________________________________________________

Varmt välkomna önskar styrelsen i 14-3 Örebro!

Du gillar kanske också...